แค่อยากมีใครสักคน ไม่สนจะต้องเจอ

ไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเธอ พร้อมเสมอที่จะเข้าใจ

เก็บไว้ในวันเหงา เหงา ฟังเรื่องเล่าโดยไม่ต้องถาม

เป็นเพื่อน ทุกข์ ทุกยาม คอยติดตามเรื่องราว

เพียงแค่นี้ก็เพียงพอ ไม่ขออะไรมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย สุดท้ายเราก็แค่เพื่อนกัน