กลอนคิดถึงแต่ไม่ได้รัก

posted on 16 Jun 2011 10:19 by jirawatbaw5
ไม่ได้รัก แต่คิดถึง
ไม่ได้ซึ้ง แค่ห่วงหา
อุ่นไอ … ในแววตา
แค่มีเธอ ทุกเวลา ที่ห่างไกล