กลอนเหงาๆถึงห่างไกล

posted on 20 Jun 2011 22:50 by jirawatbaw5
...........ถึงห่างไกลใช่ว่าจะร้างลา......... 
...........ถึงไกลห่างก็ใช่ว่าจะไม่ใกล้..... 
...........ถึงห่างกันห่างตัวใช่ห่างใจ....... 
...........ไกลแค่ไหนก็ยังใกล้ที่ใจเธอ.. 

แค่อยากมีใครสักคน          ไม่สนจะต้องเจอ

ไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเธอ      พร้อมเสมอที่จะเข้าใจ

เก็บไว้ในวันเหงา  เหงา       ฟังเรื่องเล่าโดยไม่ต้องถาม

เป็นเพื่อน ทุกข์ ทุกยาม      คอยติดตามเรื่องราว

เพียงแค่นี้ก็เพียงพอ      ไม่ขออะไรมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย   สุดท้ายเราก็แค่เพื่อนกัน

ความเหงาเป็นไงไม่เคยรู้

แต่มารู้เมื่อตอนเทอจาไป

เทอไปไม่หวนกลับมาหา

ไม่เหลียวมาดูคนที่รักเทอ